Collectief Gasleidingen Zuiderzeewijk

Keuze voor het collectief is gevallen op de firma Derko uit IJselstein.

Op dinsdag 6 september is er samen met een aantal bewoners een installateur gekozen om de opdracht uit te voeren. Dat is de firma Derko Installatietechniek uit IJselstein geworden. Deze leverancier had de beste prijs en goede voorwaarden.
Over 2 weken starten zij met het inlichten van alle bewoners en worden kijkafspraken gemaakt. Om deze afspraken te kunnen maken ontvangen zij van ons een overzicht van alle wijkbewoners die meedoen in het collectief. Tijdens deze kijkafspraak wordt u verteld hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en ontvangt u een prijs voor het installatiewerk.

Tijdens de uitvoering worden er vier woningen per dag gedaan en worden de volgende vier woningen alvast opgenomen om eventuele problemen tijdig in beeld te hebben.

Wat wordt van u verwacht
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren moeten, afhankelijk van de werkzaamheden, de meterkast en keukenkast waar de gaskraan zit worden vrijgemaakt. Tevens moet het gasfornuis verplaatst worden en de moet de kruipruimte toegankelijk zijn.
Gasslangen die ouder dan 5 jaar zijn moeten worden vervangen. De nieuwe slangen hebben een RVS mantel en gaan een leven lang mee.
Lukt het u niet zelf spullen te verplaatsen, bijvoorbeeld wegens uw gezondheid, laat ons dat dan even weten. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Alsnog aansluiten bij het collectief?
Kent u wijkbewoners die zich nog niet hebben aangesloten bij het collectief en dit alsnog zouden willen? Inschrijven kan nog steeds. Met Derko is afgesproken dat overige wijkbewoners zich onder dezelfde, gunstige, voorwaarden nog kunnen aanmelden. Wij ontvangen hiervoor op korte termijn inschrijfformulieren en een retourenveloppe.

Wanneer is het klaar?
Derko streeft ernaar alle werkzaamheden voor het einde van dit jaar volledig af te ronden.

Ben ik verplicht zaken te doen met Derko?
Nee, dit bent u niet. Het staat u volledig vrij om een andere installateur te kiezen.

Is de kluswinkel partij?
Nee, de Kluswinkel is geen partij in de overeenkomst die u sluit met de installateur. Zoals wij in mei al vertelden tijdens de bijeenkomst in het stadhuis heeft de Kluswinkel slechts een coördinerende rol bij het tot stand komen van de aanbieding. Daarna lopen alle contacten rechtstreeks met de installateur.

Informeren gemeente
Wij informeren komende dagen de gemeente over de keuze voor de firma Derko en laten hen weten welke woningen onder het collectief vallen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben naar aanleding van deze Nieuwsbrief loop dan even bij ons binnen of stuur een e-mail. Bellen mag natuurlijk ook.

Volg ons en like ons!
0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *